Blog

Robert Sládek

29.03.2011

Působnost Roberta ve společnosti zahrnuje veškeré marketingové a komunikační aktivity včetně propagace, reklamy a public relations. Měl na starosti vytvoření naší vizuální identity a webové prezentace.